Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

2013 Debatmøde 18. september: Fra strategi til effekt – hvad skal der til?

 Registeringen for dette event er lukket
Offentlige organisationer bruger mange kræfter på at opstille strategier, også på at føre dem ud i livet, men udbyttet står ikke altid mål med indsatsen. Oplæg af Søren Obed Madsen, Cand.scient.pol, Ph.d studerende SLIP/CBS, Jesper Fisker, departementschef i Undervisningsministeriet, Flemming Bentzen, tilsynschef i Arbejdstilsynet. Ordstyrer: Christian S. Nissen, Adj. professor CBS, tidl. DR, Rigshospitalet og Nationalmuseet.

 


 

Offentlige organisationer bruger mange kræfter på at opstille strategier, også på at føre dem ud i livet, men udbyttet står ikke altid mål med indsatsen.

Der er flere bud på hvorfor:

  • Konsekvent strategisk arbejde i politisk styrede organisationer kan være vanskeligt – og ikke sjældent vanskeligere jo tættere på den politiske top, det foregår.
  • Det strategiske sigte og prioriteringen af gennemførelsen bliver overdøvet af de daglige her- og-nu opgaver.
  • Topstyret strategisk arbejde i hierarkisk ledede organisationer har ofte svært ved at slå igennem uden for direktionsgangen.

På FORUMs debatmøde den 18. september ønsker vi at belyse og diskutere denne problemstilling ud fra tre forskellige perspektiver, og samtidig pege på nogle af de muligheder der er for at gøre strategiarbejdet til en mere frugtbar ledelsesopgave.

  • Jesper Fisker, dep.chef i Undervisningsministeriet, indleder med en belysning af strategiarbejdet fra et ”styringscenters” perspektiv i Centraladministrationen. Hvilken rolle spiller nærheden til det politiske system? Hvilke overvejelser gør man sig med hensyn til gennemførelsen i de udførende, decentrale led?
  • Ph.d. Søren Obed Madsen præsenterer resultater og overvejelser fra et af SLIP programmets Ph.d. projekter, ”Lederen som oversætter”, hvor han har undersøgt strategiers udmøntning i ministeriernes hierarkiske styringskæde.  Hvorfor springer kæden ofte af, når strategier skal formidles ud gennem ledelsesniveauerne?
  • Flemming Bentzen, tilsynschef i Arbejdstilsynet , beskriver arbejdet med at omsætte overordnede strategier til praktisk ledelsesarbejde i de udførende led. Hvordan kombinerer man de centralt fastsatte strategiske mål med lokale behov og vilkår? 

De tre oplæg vil munde ud i en kort paneldiskussion med en efterfølgende plenumdebat. 

Ordstyrer og facilitator på dagen er Christian S. Nissen, Adj. professor på CBS, tidl. generaldirektør i DR, adm. direktør på Rigshospitalet og administrator på Nationalmuseet.

Efter arrangementer vil der blive serveret et let traktement

Vel mødt til et spændende arrrangement!

 


Tid: Onsdag d. 18. september kl. 15 - 18 

Sted: Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, lokale D1V089, 2000 Frederiksberg

 


Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.

Bliv medlem af FORUM for 900 kr. pr. år og få gratis adgang til årets fire debatmøder.


18. september 2013, kl. 15.00   indtil   18.00
Dalgas Have 15
Copenhagen Business School
Lokale D1Ø089
2000 Frederiksberg
Danmark

Vis stort kort
Email:
Billettype
Deltager - Standard kr 562,50
Personer med FORUM medlemskab kr 0,00
Personer med ffUK medlemskab kr 407,00
Inviterede gæster samt CVL kr 0,00
Event Options
Hide the date on event info page? Nej
Mark all Participant Statuses as Registered

Hjælp med at sprede budskabet

Hjælp os venligst og giv dine venner, kolleger og de som følger dig, besked om vores side: 2013 Debatmøde 18. september: Fra strategi til effekt – hvad skal der til?


Du kan også dele den nedenstående henvisning i en e-mail eller på dit websted.
http://www.forstyr.dk/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&id=274&reset=1