Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

2013 Fyraftensmøde 30. oktober (Vejle): Effektivisering og kvalitet i kerneydelsen

 Registeringen for dette event er lukket
Kan vi opretholde kvaliteten i kerneydelsen med et fortsat effektiviseringskrav? På dette fyraftensmøde vil spørgsmålet blive belyst fra forskellige perspektiver af tre forskere, som vil tegne et mere nuanceret men også gerne tydeligere fælles billede af de udfordringer og de mulige veje, der er.

Dagens tre oplæg kommer fra:

Formanden for Produktivitetskommissionen professor Peter Birch Sørensen
Lektor, Cand.soc Niels Thyge Thygesen, Institut for Ledelse, Filosofi og Politik, Copenhagen Business School
Ledelseskonsulent, Cand.psych.aut. og Ph.d. Karen Ingerslev, Aarhus Universitetshospital

De tre forskere vil hver især ud fra deres position og forskning give korte oplæg og indgå i efterfølgende workshops med uddybning og fælles udforskning af spørgsmålet.

Læs mere om de 3 forskere og deres arbejde:

Peter Birch Sørensen
Karen Ingerslev
Niels Thygesen

 

Dato: Onsdag d. 30. oktober kl. 16 - 19

Sted:Regionsrådssalen, Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle

Efter arrangementer vil der blive serveret et let traktement


Dagens program

 
16.00-16.10: Indledning ved Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør, og Henrik Hjortdal, CBS, projektleder i Forum.

16.10-16.40: Sundhedsdirektør Jens Elkjær: Væsentlige ledelsesmæssige problemstillinger og muligheder i relation til fortsat stigende krav til effektivisering og kvalitet i den offentlige sektor

16.40-17.10
Professor Peter Birch Sørensen (samfundsøkonomisk perspektiv)
Karen Ingerslev (innovationsperspektiv)
Niels Thyge Thygesen, (relationelt perspektiv centreret omkring begrebet tillid)

17.10-17.25: Pause

17.25-18.30: Tre paralelle workshops

Workshop 1
Uddybende indlæg ved lektor, PhD, Niels Thyge Thygesen, CBS
Facilitator: Mogens Hegnsvad, Forum

Gruppen arbejder med paradokser forbundet med:

  1. Den offentlige sektors styringstænknings stærke forankring i ”economic man” og  ”principal –agent-teori”  med  fokus på økonomiske incitamenter, kontrol og  dokumentation …. set i forhold til …
  2. Medarbejdernes kaldstænkning og professionsdrevne udvikling – jf. teorier om ”public service motivation”, som bl.a. Lotte Bøgh Andersen herhjemme har publiceret om  - som indgår med en vis vægt i  Produktivitetskommissionens arbejde

Workshop 2
Uddybende indlæg ved ledelseskonsulent, Ph.d., Karen Ingerslev, Region Midt
Facilitator: Henrik Hjortdal, Forum

Gruppen arbejder med paradokser, som er forbundet med:

  1. Faglig specialisering/ stordrift og produktionstænkning … set i forhold til …
  2. Omfattende, komplekse problemer, hvor såvel problemstilling som problemets karakter og løsning ikke altid er kendt (”wicked problems”), og hvor der derfor er et stærkt behov for at arbejde grænsebrydende på tværs af fag, sektorer o.a.

Workshop 3
Uddybende indlæg ved professor Peter Birch Sørensen, Produktivitetskommissionen.
Facilitator: Brigitte Clausen

Gruppen fokuserer på de paradokser, som er forbundet med:

  1. De særlige forudsætninger og rammer, der gælder for ledelse i den offentlige sektor i form af en valgdagsrelateret kort politisk tidshorisont, fagbevægelsens, tillidsrepræsentanternes og kulturens begrænsninger i ledelsesrum samt stigende administrativt tidsforbrug … set i forhold til …
  2. Et stigende behov for ledelseskapacitet - at kunne tage råderum, agere hurtigt, sikre langsigtede og strategisk baserede løsninger så forandrings- og produktivitetspresset kan  imødekommes

18.30-19.00: Paneldebat
De tre facilitatorer afrapporterer til et panel bestående af  Mikkel Hemmingsen, Jens Elkjær samt de tre forskere, Peter Birch Sørensen, Karen Ingerslev og Niels Thyge Thygesen.

 


 

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.

Bliv medlem af FORUM for 900 kr. pr. år og få gratis adgang til årets fire debatmøder.

 


30. oktober 2013, kl. 16.00   indtil   19.00
Regionsrådssalen, Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
Danmark

Vis stort kort
Telefon: 38 15 24 59
Email:
Billettype
Deltager - Standard kr 562,50
Personer med FORUM medlemskab kr 0,00
Personer med ffUK medlemskab kr 407,00
Inviterede gæster samt CVL kr 0,00
Event Options
Hide the date on event info page? Nej
Mark all Participant Statuses as Registered

Hjælp med at sprede budskabet

Hjælp os venligst og giv dine venner, kolleger og de som følger dig, besked om vores side: 2013 Fyraftensmøde 30. oktober (Vejle): Effektivisering og kvalitet i kerneydelsen


Du kan også dele den nedenstående henvisning i en e-mail eller på dit websted.
http://www.forstyr.dk/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&id=275&reset=1