Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

2013 Debatmøde 21. november: Styrings- og ledelsesudfordringer i Forsvaret

 Registeringen for dette event er lukket
Forsvaret har i flere år været i en rivende udvikling af både faglig og administrativ karakter. Udviklingen sker med en heftighed, der sætter forsvaret og dets medarbejdere under et betydeligt udviklingspres for at levere både billigere og bedre resultater. På dette møde sættes en række aktuelle styrings- og ledelsesudfordringer i Forsvaret til diskussion. Der vil være oplæg ved Chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils Wang, Chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Claus Wammen og SLIP-forskerne Vilhelm Holsting og Ulrik Christiansen. Ordstyrer: Peter Bogason.

Dagens program:


15.00-15.10: Chefen for Forsvarsakademiet Nils Wang byder velkommen

15.10-15.15: Programdirigent Peter Bogason præsenterer mødets tema og de fire oplægsholder

15.15-15.30: Forsvaret under udviklingspres af Nils Wang

15.35-15.50: Det militære chefvirke i en ny professionsramme af Vilhelm S. Holsting

15.50-16.05: Det militære chefvirkes minimale økonomifaglighed, af Ulrik Christiansen

16.10-16.25: Styrings- og ledelsesudfordringer for en operativ chef, af Claus Wammen

16.30-17.15: Workshops

17.15-18.00: Fremlæggelser og paneldebat styret af Peter Bogason

Dagens oplæg:


Forsvaret under udviklingspres, af kontreadmiral Niels Wang

Det nuværende forsvarsforlig indebærer en omstilling af forsvaret, der er mere vidtrækkende, end det er set tidligere. Ved afskaffelsen af tjenestemandsbegrebet er der fremadrettet gjort op med officerers livslange ansættelse og officersuddannelsernes traditionelle produktion af generalister viser sig for ufleksible og omkostningsfulde i lyset af de pålagte besparelser. Det fordrer en helt ny tilgang til officersuddannelsen, hvor løsninger skal findes gennem nytænkning og helhedsforståelse. Forsvaret bevæger sig fx mod stigende integration mellem værnene og samfundets øvrige uddannelser er blevet åbne og fleksible. I konstruktionen af de fremtidige officersuddannelser er det afgørende at se mulighederne heri. Det betyder imidlertid også  store forandringer i grundlaget for professionsudviklingen. Forsvarsforliget er dermed inde at røre ved det, man kunne kalde den professionsbærende del af det militære centralnervesystem. Konsekvenserne heraf er derfor vidtrækkende. Det er en udfordring, når det uddannelsessystem vi forlader, er velfungerende og velanskrevet.
    
Det militære chefvirke i en ny professionsramme, af Ph.d. stud., Vilhelm S. Holsting,
CBS & Forsvarsakademiet
Siden opløsningen af den bipolære verdensorden i slutningen af 80’erne har den militære profession befundet sig i en radikal transformationsproces af strukturel, kapacitets- og ressourcemæssig karakter som følge af nye sikkerheds- og økonomipolitiske begivenheder. De vedvarende offentlige effektiviserings- og moderniseringsprogrammer har i kombination med en stigende vilje til militær magtanvendelse sat forsvaret under betydelige ledelsesmæssige krydspres over flere år. Udviklingen kendetegnes ved en stigende tendens til markedsliggørelse af den militære opgaveløsning, som ikke længere retfærdiggøres med henvisning til militærfaglig nødvendighed (eksistenskrig), men snarere ud fra et cost-benefit perspektiv (war of choice). Det er en langstrakt paradigmatisk udvikling, som tvinger både politiske og militære aktører ud i en mediebåren retfærdiggørelseskamp, der handler om en ny professionel grænsedragning, som truer med at marginalisere det militære chefvirke og dets traditionelle professionsforståelser. Det aktualiserer et behov for en professionsstrategi, der kan styrke såvel det militære chefvirke som de civil-militære relationer.

Det militær chefvirkes minimale økonomifaglighed, af Ph.d. stud., Ulrik Christiansen,
CBS & Forsvarsministeriets Interne Revision
Som svar på det stigende krydspres mellem besparelser, og forventningen om øget anvendelse af operative kapaciteter, udvikler forsvaret stadig flere styringsværktøjer. Det er ligefrem blevet karrierefremmende at udvikle periodeplaner, materielstatusrapporteringer og investeringskomitéer. Chefvirkets fokus på planskitser, opfølgninger og systemudvikling har gjort afstanden mellem de organisatoriske niveauer unødvendig stor. De centrale styringsambitioner understøtter ikke længere den lokale udvikling af de operative kapaciteter, og det er derfor nødvendig at udvikle de økonomiske kompetencer hos de militære chefer! Det handler om et minimum af økonomisk faglighed, så cheferne kan synliggøre de lokale konsekvenser af centrale prioriteringer, og samtidig reducere mængden af unødvendige og ofte inkonsekvente styringsværktøjer.


Styrings- og ledelsesudfordringer for en operativ chef, af oberstløjtnant Claus Wammen, Chef for Jægerkorpset
Jægerkorpset, som er Danmarks landmilitære specialoperationskapacitet med strategiske anvendelsesmuligheder, består af højtuddannede specialoperatører med lange fysiske og faglige uddannelser bag sig. Motivation og ledelse af sådanne kreative, iderige og fagligt kompetente operatører er en vedvarende interessant og spændende udfordring, men Jægerkorpset står i skiftet fra kold krig til varm fred overfor nye skelsættende professionelle muligheder. De potentielle strategiske muligheder til trods udføres korpsets opgaver fortsat i en taktisk ramme og ud fra et fastsat professionelt normsæt. Det er spørgsmålet, om forsvaret evner at følge udviklingen i relation til de fremtidige præmisser for at anvende specialstyrkeoperationer som et effektivt værktøj i kommende konfliktscenarier? Det nuværende forsvarsforlig rummer en fornyet ambition på specialstyrkeområdet, men spørgsmålet er, hvad det vil komme til at betyde i praksis?

 

Medvirkende: SLIP-forskerne Vilhelm Holsting og Ulrik Christiansen. Chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Niels Wang, Chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Claus Wammen Ordstyrer: Peter Bogason

Tid: Torsdag d. 21. november  kl. 15 - 18 

Sted: Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø

 

 


 

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.

Bliv medlem af FORUM for 900 kr. pr. år og få gratis adgang til årets debatmøder.

 


21. november 2013, kl. 15.00   indtil   18.00
Svanemøllens Kaserne
Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø
Danmark

Vis stort kort
Telefon: 38 15 29 06
Email:
Billettype
Deltager - Standard kr 562,50
Personer med FORUM medlemskab kr 0,00
Personer med ffUK medlemskab kr 407,00
Inviterede gæster samt CVL kr 0,00
Event Options
Hide the date on event info page? Nej
Mark all Participant Statuses as Registered