Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

2013 Sponsormøde 17.6 (internt møde)

Mødet er kun åbent for sponsorer af FORUM. 

Vi sætter fokus på fremtidens centraladministration og udviklingen i centraladministrationen lige nu. 
Dagens debattører er følgende:
Departementschef Henrik Studsgaard fra Miljøministeriet
Departementschef Jesper Fisker fra Undervisningsministeriet
Institutleder Lotte Jensen, LPF, CBS
Lotte Jensen har forsket i Finansministeriets magtposition siden 80’erne, bl.a. med bogen "Den store Koordinator”.  Se en oversigt over Lotte Jensens forskning på 
http://research.cbs.dk/portal/da/persons/lotte-jensen(b13435bc-beab-4a9a-acf0-7ebd74b365d2)/publications.html
Mødets baggrund er finans-og budgetkrisens gennemslag i en omkalfatring af den statslige sektors organisation, styring og ledelse.
I en tid med fortsat politisk pres for reform, innovation og budgetforbedringer øges kravene til samspillet mellem ministerområder og mellem staten og kommunerne. Der ses en centraliseringstendens på en række sektorområder og i økonomistyring og policyudvikling.
Hvilke udfordringer og udviklingsscenarier tegner der sig i lyset heraf for:
-Samarbejdet på tværs mellem ministerområder og sektorer
-Samarbejdet mellem ”centrum og periferi”, dvs. mellem stat og kommuner og mellem de politisk-økonomiske centre og sektorernes ”produktion”?
Hvilken slags ledelse, styring og organisering er der behov for? 
Er der allerede i dag modeller og metoder, som peger fremad?
Vi ser frem til, at de to relativt nye departementschefer, som har det til fælles, at de ikke er udgået fra Finansministeriet, men fra hhv. den kommunale sektor og fra Miljøministeriet, kan give et bud på fremtiden, som kan bidrage til, at behovet for en central koordinering og for en lokal frihed i valg af strategi og metode kan forenes.
Vel mødt til en spændende eftermiddag, hvor der bliver rig mulighed for debat og dialog i et uformelt set-up.
Af hensyn til det praktiske vil vi gerne bede om jeres tilmelding senest torsdag den 13. juni enten pr. mail til hko.om@cbs.dk eller pr. telefon 38 15 29 06.

Vi sætter fokus på fremtidens centraladministration og udviklingen i centraladministrationen lige nu. 
Dagens debattører er følgende:


Departementschef Henrik Studsgaard fra MiljøministerietDepartementschef Jesper Fisker fra UndervisningsministerietInstitutleder Lotte Jensen, LPF, CBS

Lotte Jensen har forsket i Finansministeriets magtposition siden 80’erne, bl.a. med bogen "Den store Koordinator”.  Se en oversigt over Lotte Jensens forskning på http://research.cbs.dk/portal/da/persons/lotte-jensen(b13435bc-beab-4a9a-acf0-7ebd74b365d2)/publications.html

Mødets baggrund er finans-og budgetkrisens gennemslag i en omkalfatring af den statslige sektors organisation, styring og ledelse.
I en tid med fortsat politisk pres for reform, innovation og budgetforbedringer øges kravene til samspillet mellem ministerområder og mellem staten og kommunerne. Der ses en centraliseringstendens på en række sektorområder og i økonomistyring og policyudvikling.

Hvilke udfordringer og udviklingsscenarier tegner der sig i lyset heraf for:

  • Samarbejdet på tværs mellem ministerområder og sektorer
  • Samarbejdet mellem ”centrum og periferi”, dvs. mellem stat og kommuner og mellem de politisk-økonomiske centre og sektorernes ”produktion”?

Hvilken slags ledelse, styring og organisering er der behov for? 

Er der allerede i dag modeller og metoder, som peger fremad?

Vi ser frem til, at de to relativt nye departementschefer, som har det til fælles, at de ikke er udgået fra Finansministeriet, men fra hhv. den kommunale sektor og fra Miljøministeriet, kan give et bud på fremtiden, som kan bidrage til, at behovet for en central koordinering og for en lokal frihed i valg af strategi og metode kan forenes.

Vel mødt til en spændende eftermiddag, hvor der bliver rig mulighed for debat og dialog i et uformelt set-up.
Af hensyn til det praktiske vil vi gerne bede om jeres tilmelding senest torsdag den 13. juni enten pr. mail til hko.om@cbs.dk eller pr. telefon 38 15 29 06.

 

Tid: mandag d. 17. juni  kl. 16 - 19 

Sted: Copenhagen Business School, Augustinus Fondens mødelokale, 4. sal (tag elevator fra kantinen ved hovedindgangen)

 

Efter arrangementer vil der blive serveret et let traktement

 

 


17. juni 2013, kl. 16.00   indtil   19.00
Event Options
Hide the date on event info page?
Mark all Participant Statuses as Registered