Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

Debatmøde 21. maj: Kommunalpolitisk lederskab

 Registeringen for dette event er lukket
Rammer for det lokale politiske lederskab er radikalt ændret med kommunalreform, økonomisk krise, budgetlov og demografiske og teknologiske ændringer. Mange folkevalgte udtrykker, at arbejdsvilkårene er blevet utilfredsstillende og udfordringerne for komplicerede. Rollefordelingen mellem kommunen som lokalt fællesskab og velfærdsleverandør på den ene side og borgerne på den anden er i opbrud . Vi ser nu, hvordan nye politiske ledelses- og organisationsformer afprøves i mange af landets kommuner. Kravene til et stærkere politisk lederskab, som kan bringe demokrati, effektivitet og innovation i bedre samklang, kalder på en professionalisering af lægmandsstyret. Det rejser hovedspørgsmålet: Hvilke nye roller skal den politiske og administrative ledelse tage på sig for, at det lokale demokrati har en fremtid?

Program

15.00  Velkomst ved Jens Christian Birch, adj. professor, CVL/CBS.

15.10  Magten tilbage til de folkevalgte? v. viceborgmester Simon Pihl, Lyngby-Tårbæk kommune

15.35  Bæredygtig velfærd kræver opgør med 40 års politisk styringstradition v. kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, Hedensted kommune

16.05  Hvad betyder nye politiske ledelsesformer for fremtidens samspil med den administrative topledelse? v. kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde kommune

16.30  Kan det kommunale lægmandsstyre overleve fremtidens krav til det professionelle politiske lederskab? v. Professor Ove Kai Pedersen

17.00  Pause

17.15  Paneldebat med oplægsholderne ved udgangspunkt i oplæggene og debatpapiret Magter byrådene det politiske lederskab?

18.00  Afslutning ved adj. professor CVL/CBS Mogens Hegnsvad

Ordstyrere: Tidl. Kommunaldirektører Jens Chr. Birch og Mogens Hegnsvad, begge adjungerede professorer på CVL/CBS.

 

Tid: Onsdag 21. maj, kl. 15 - 18

Sted: Copenhagen Business School, Kilevej 14A, Ks54, 2000 Frederiksberg

Efter arrangementer vil der blive serveret et let traktement

 


 

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.
Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.

Bliv medlem af FORUM for 900 kr. pr. år og få gratis adgang til årets fire debatmøder.

 


21. maj 2014, kl. 15.00   indtil   18.00
Kilen
Kilevej 14A
Copenhagen Business School
Ks48
2000 Frederiksberg
Danmark

Vis stort kort
Email:
Billettype
Deltager - Standard kr 562,50
Personer med FORUM medlemskab kr 0,00
Personer med ffUK medlemskab kr 407,00
Inviterede gæster samt CVL kr 0,00
Event Options
Hide the date on event info page? Nej
Mark all Participant Statuses as Registered Ja

Hjælp med at sprede budskabet

Hjælp os venligst og giv dine venner, kolleger og de som følger dig, besked om vores side: Debatmøde 21. maj: Kommunalpolitisk lederskab


Du kan også dele den nedenstående henvisning i en e-mail eller på dit websted.
http://www.forstyr.dk/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&id=291&reset=1