Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

Konference 27. nov.: Udfordringer for det innovative offentlige lederskab

 Registeringen for dette event er lukket
Konferencen markerer afslutningen på den første del af det såkaldte SLIP-program ”Strategic Leadership Research in Public Sector”, som i 2010 blev sat i gang som en del af Kvalitetsreformen. CBS vandt på dette tidspunkt Finansministeriets udbud af en forskningsopgave, som kritisk skulle vurdere det samlede sæt af styringsmekanismer, som er etableret gennem moderniseringsbestræbelserne siden 1983 og som er gået under samlebetegnelsen New Public Management (NPM). I Finansministeriets kravspecifikation til forskningsprogrammet hed det bl.a. at der ønskedes et svar på, om der i lyset af NPM’s eventuelle mangler er "…brug for at formulere et nyt tankesæt om styring og ledelse i den offentlige sektor."

På dagen giver vi et første svar til alle med interesse i den offentlige sektors udvikling på hvilket nyt paradigme, der er på vej når vi taler om lederskab og styring i den offentlige sektor.  Vel mødt til en dag, hvor vi både formidler resultater fra de første seks forskningsprojekter og skaber rammerne for livlig dialog og debat mellem forskere, praktikere og politikere. Hertil kommer indlæg fra seniorforskere og adjungerede professorer, bl.a. Preben Melander, Christa Amhøj og Klaus Majgaard og Steen Hildebrandt, Dorthe Pedersen og Torben Beck Jørgensen.

Der er mulighed for dialog med forskerne i mindre fora, hvor deres arbejder præsenteres og perspektiverne diskuteres.
Endelig er der tilsagn fra professor Ove Kaj Pedersen som key note taler om konkurrencestatens konsekvenser for Fremtidens offentlige forvaltning set i et demokrati-perspektiv.

Vi ser dagen som et første svar til Finansministeriet og alle med interesse i den offentlige sektors udvikling på hvilket nyt paradigme, der er på vej når vi taler om lederskab og styring i den offentlige sektor.

 


 

Konferenceprogram

8.30-9.30:
Registrering og modtagelse

9.30-10.00:   
Konferencen åbnes med en overordnet præsentation af SLIP’s forskningsresultater og ideer til håndtering af de rejste udfordringer og muligheder for fremtidens lederskab
v./professor og forskningsansvarlig for SLIP-programmet Preben Melander, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse

10.00-12.00    
To åbne sideløbende præsentationer af de 6 kerneprojekter opdelt i 6 workshops
(Hver præsentations forløb inkl. dialog varer ca. 60 minutter og gentages 2 gange)
Hvert projekt er repræsenteret af den ansvarlige forsker, en faglig dialogpartner og en mødeleder. I workshoppen diskuteres resultaternes relevans og gyldighed set i et bredere fremtidigt samfundsperspektiv.
Læs mere om de 6 workshops ved at klikke her

 

12.00-13.00:    
Frokost og socialt samvær

13.00-16.30:    
Refleksioner over fremtidens bæredygtige samfundslederskab – Fra global Konkurrencestat til bæredygtigt Menneskesamfund? Hertil vil der være 4 indlæg hvortil alle deltagere har mulighed for at formulere et spørgsmål til brug for den efterfølgende debat. Send spørgsmålene til SLIP-programmets sekretariat på cvl@cbs.dk
Indlæg 1 v/ Lektor, ph.d. Dorthe Pedersen, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
Indlæg 2 v/ Professor, ph.d. Torben Beck Jørgensen, KU og adj. professor ved CBS/CVL
Indlæg 3 v/ Professor, ph.d. Ove K. Pedersen, Department of Business and Politics, CBS
Indlæg 4 v/ Politisk panel – Finansminister Bjarne Corydon og folketingsmedlem Lars Barfoed
Læs mere om indlæggene ved at klikke her
    
16.15-16.35:    
Plenumdebat med mulighed for at stille spørgsmål fra deltagerne til oplægsholdere.
Ordstyrer: Ekstern lektor Hanne Dorthe Sørensen, CVL/CBS

16.35-16.45:    
Tak for i dag.
v/Professor Preben Melander

16.45-    
Socialt samvær og fortsat debat over en lille forfriskning

 


 

Tid: Torsdag d. 27. november kl. 8.30 - 16.45

Sted: Copenhagen Business School: Dalgas Have, lokale DSC033 (umiddelbart overfor hovedindgang)

 


 

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.

Pris for deltagelse inklusiv forplejning er 895 kr.

 


27. november 2014, kl. 8.30   indtil   16.45
Dalgas Have 15
Copenhagen Business School
Lokale D1Ø089
2000 Frederiksberg
Danmark

Vis stort kort
Email:
Konferencedeltagelse
Standard billet kr 895,00
Gæstebillet (efter aftale) kr 0,00
Event Options
Hide the date on event info page? Nej
Mark all Participant Statuses as Registered Ja

Hjælp med at sprede budskabet

Hjælp os venligst og giv dine venner, kolleger og de som følger dig, besked om vores side: Konference 27. nov.: Udfordringer for det innovative offentlige lederskab


Du kan også dele den nedenstående henvisning i en e-mail eller på dit websted.
http://www.forstyr.dk/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&id=299&reset=1