Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

Debatmøde 8. oktober 2015: Styring - Eksekvering eller facilitering?

Nye roller og opgaver for centraladministrationen og de kommunale forvaltninger. Kan eksekvering og facilitering spille sammen og hvordan? Regering og folketing har et stærkt ønske om bedre effekt af de reformer som vedtages. Dette har ført til stigende fokus på implementering og eksekvering. Medvirkende: Klaus Majgaard (CBS), Andy Andersen (FTF) og Poul Taankvist (Moderniseringsstyrelsen)

Medejerskab hos de ledere og medarbejdere, der skal føre reformer ud i livet, er imidlertid en forudsætning for succes. Hvilket videre har ført til øget fokus på kapacitetsopbygning og facilitering af de udførende niveauer.
 
Der er et bredt ønske om at kunne begge dele. Denne dobbelte udfordring er da også en del af baggrunden for Finansministeriets publikation Fælles velfærd - pejlemærker for fremtidens offentlige sektor. Samtidig med at det ligeledes danner baggrund for forslaget om en Ny styringsmodel i den offentlig sektor, som FTF og LO fremlagde inden valgkampen.
 
Hvordan kan styringen udformes så den på samme tid sikrer de politiske forbedringsmål og fastholder medarbejdernes motivation og medvirken?

Kan eksekvering og facilitering spille sammen og hvordan?


For at kaste lys over disse spørgsmål har FORUM indbudt en række oplægsholdere som har stor viden på området.

Ledelsesforskeren på CBS Klaus Majgaard

FTFs udviklingschef Andy Andresen 

Direktør i Moderniseringsstyrelsen Poul Taankvist


Efterfølgende drøfter deltagerne disse bidrag i lyset af egne erfaringer og til slut vil der blive samlet fælles op på eftermiddagen.

 

Tid: d. 8. oktober   kl. 15 - 18 

 

Sted:Copenhagen Business School: Kilen lokale: Ks43

 

 

 

Efter arrangementer vil der blive serveret et let traktement

 

 


 

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.

Bliv medlem af FORUM for 900 kr. pr. år og få gratis adgang til årets fire debatmøder.

 


 

 

 

8. oktober 2015, kl. 15.00
Kilen
Kilevej 14A
Copenhagen Business School
Ks48
2000 Frederiksberg
Danmark

Vis stort kort
Email:
Billettype
Deltager - Standard kr 562,50
Personer med FORUM medlemskab kr 0,00
Personer med ffUK medlemskab kr 407,00
Inviterede gæster samt CVL kr 0,00
Event Options
Hide the date on event info page? Nej
Mark all Participant Statuses as Registered Ja

Hjælp med at sprede budskabet

Hjælp os venligst og giv dine venner, kolleger og de som følger dig, besked om vores side: Debatmøde 8. oktober 2015: Styring - Eksekvering eller facilitering?


Du kan også dele den nedenstående henvisning i en e-mail eller på dit websted.
http://www.forstyr.dk/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&id=305&reset=1