Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

Debatmøde 22. oktober 2015: Styring via samtale.

Der opleves jævnligt udfordringer i brugen af de gængse styringsredskaber i den offentlige sektor: Kontrakter, tjeklister, nøgletal, scorecards mm. Afstanden mellem politikere og borgere og mellem topchef og markmedarbejder er lang; sproget er ikke altid fælles; oplevelsen af bureaukratisering er udbredt; politikerne føler jævnligt, at der ikke kommer synlige aftryk af deres indsats. Er direkte kontakt mellem politikerne og de ledere og medarbejdere, der udfører opgaverne, en vej frem? Medvirkende: Mie Plotnikof, Rikke Berg og Steffen Bohni

Ledelsesforskeren Mie Plotnikof, CVL/CBS, direktør for Innovation og Netværk Rikke Berg, chefkonsulent i Rambøll Management Peter Pietras, vil give hver deres bidrag til belysning af dette. 

 

Nogle spørgsmål er: 

 

•  Kan direkte dialoger på tværs af niveauerne forbedre eller reducere brugen af traditionel styring og      

   dokumentation?

 

•  Hvordan kan dette organiseres?

 

•  Hvilke udfordringer er der for de forskellige deltagere i sådanne møder/samtaler? 

 

•  Hvad er begrænsningerne i styringsdialog sammenhold med den sædvanlige styring?

 

 

Mie Plotnikof har i sin PhD-afhandling undersøgt flere aspekter af dette emne – med fokus på den offentlige leders skiftende roller og nye måder at organisere styring på via samarbejde. Med afsæt i empiriske undersøgelser fra dagtilbudsområdet i Frederikssund og Ballerup kommuner har hun fundet en række udfordringer og muligheder der tegner sig når den traditionelle styring på afstand får modspil i form af samarbejde og dialoger, hvor alle interessenter inddrages.

 

Rikke Berg arbejder som direktør i Assens Kommune med implementering af et paradigmeskift fra en klassisk myndigheds-/servicekommune til et ”kommunity”, hvor politikerne på forskellig vis involveres i overvejelser og beslutninger i samspil med medarbejdere og borgere i lokalsamfundene. Hun vil fortælle om Assens overvejelser og begyndende praksis. Hun har tidligere arbejdet som kommunalforsker og som kontorchef i Socialstyrelsen og vil perspektivere Assens’ bestræbelser ind i en bredere kommunal og national sammenhæng.

 

Peter Pietras er chefkonsulent i Rambøll Management. Han har tidligere bl.a. været universitetsdirektør på CBS og arbejdsmarkedsdirektør i Odense kommune. Petras er særligt optaget af, hvordan man kan nytænke det nordiske velfærdssamfund og finde styrings- og ledelesesformer, der sikrer værdiskabelsen.

 

 


Medvirkende
: Mie Plotnikof, Rikke Berg og Peter Pietras

 

Tid: 22 oktober mellem kl. 15 - 18 

 

Sted: Copenhagen Business School: Kilen Lokale: K1.50

 

 

 


 

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.

Bliv medlem af FORUM for 900 kr. pr. år og få gratis adgang til årets fire debatmøder.

 


 

 

 

22. oktober 2015, kl. 0.00
Kilen
Kilevej 14A
Copenhagen Business School
Ks48
2000 Frederiksberg
Danmark

Vis stort kort
Email:
Billettype
Deltager - Standard kr 562,50
Personer med FORUM medlemskab kr 0,00
Personer med ffUK medlemskab kr 407,00
Inviterede gæster samt CVL kr 0,00
Event Options
Hide the date on event info page? Nej
Mark all Participant Statuses as Registered Ja

Hjælp med at sprede budskabet

Hjælp os venligst og giv dine venner, kolleger og de som følger dig, besked om vores side: Debatmøde 22. oktober 2015: Styring via samtale.


Du kan også dele den nedenstående henvisning i en e-mail eller på dit websted.
http://www.forstyr.dk/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&id=306&reset=1