Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

Skolelederne - Krumtappen i folkeskolereform og inklusion: Hvad kræver det af dem, hvordan får de kompetencerne?

 Registeringen for dette event er lukket
Skolelederne - krumtappen i folkeskolereform og inklusion: Hvad kræver det af dem, hvordan får de kompetencerne? Folkeskolen er i færd med at genopfinde sig på en række områder. Det sker ved en gentænkning af forholdet mellem almenpædagogik og specialpædagogik i en mere inkluderende praksis. Det sker i en gentænkning af forholdet mellem undervisning og fritid samt læreres og pædagogers faglighed. Det sker i en gentænkning af skolens grænser i forhold til lokalsamfundet i en mere åben skole. Der er tale om store opbrud, som sætter institutionelle grænsedragninger, professionsfællesskaber og identiteter på spil. Fælles for disse udfordringer er, at skoleledelse ses som nøglen til transformation af skolens læringsmiljøer. Der er store forventninger til skolelederens praksis. De fleste skoleledere har gennemført en lederuddannelse på diplomniveau. Men omsætningen på lederposterne er betydelig og løbende omstillinger og nye krav kræver fortsat efter- og videreuddannelse. Et passende udbud af skolelederuddannelser på kursus- diplom- og masterniveau er afgørende for at lederne kan lykkes med at få politiske mål, resultater, motivation og arbejdsglæde til at følges ad. Men hvad er den rigtige lederuddannelse for skoleledere? Siden diplomuddannelsen i offentlig ledelse blev etableret i slut 00erne har der været en bevægelse væk fra fagspecifikke lederuddannelser. I stedet er sket en toning af eller tilført fagspecifikke enkeltmoduler til generelle uddannelser på kursus- eller diplomniveau. I lyset af de foreløbige erfaringer fra skolereform og inklusionsindsats har formandskabet i Rådet for børns læring i sin beretning i foråret 2016 imidlertid erklæret, at der er behov for mere fagspecifik lederuddannelse med fokus på de særlige udfordringer og behov, der gælder på skoleområdet. Formandskabet anbefaler derfor, at ministeren i samråd med parterne på området – efter norsk forbillede – tager initiativ til at udvikle en national skolelederuddannelse, hvor skoleledere får opbygget en særlig lederidentitet, får redskaber til at håndtere den nye virkelighed og lærer af hinanden. Det ønsker vi at sætte til debat.

På FORUMs temamøde har vi fokus på to spørgsmål:

Skolelederuddannelsens indhold: Hvordan kan vi forstå de seneste årtiers ”pendulering” mellem generel lederuddannelse og skolelederuddannelse som noget særligt, med stor pædagogisk og faglig tyngde? Hvor står vi i dag og hvor bør vi gå hen for at give lederne de bedste forudsætninger for at håndtere opgaven?

Skolelederuddannelsens form: Er der brug for én national skolelederuddannelse eller flere under en fælles overskrift? Er der brug for kampagner for en samlet uddannelse for alle eller for en modularisering? Er det skræddersyet rekvireret uddannelse eller standardiserede udbud der er brug for? Er praksisorientering og handleplaner af det gode – eller forsvinder afstand, refleksion og teori?

Medvirkende:

Rektor Stefan Hermann, Rådet for Børns Læring
Formand Claus Hjortdal, Skolelederforeningen
PhD i pædagogisk psykologi og souschef på Skolen på Grundtvigsvej, Helle Bjerg

Ordstyrer Centerleder Klaus Majgaard, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS


Tid: 19. september kl. 15-18

Sted: Kilen. Copenhagen Business School

Efter arrangementer vil der blive serveret et let traktement

 

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.

Bliv medlem af FORUM for 900 kr. pr. år og få gratis adgang til årets fire debatmøder.

 


19. september 2016, kl. 15.00   indtil   18.00
Kilen
Kilevej 14A
Copenhagen Business School
Ks48
2000 Frederiksberg
Danmark

Vis stort kort
Email:
Billettype
Deltager - Standard kr 562,50
Personer med FORUM medlemskab kr 0,00
Personer med ffUK medlemskab kr 407,00
Inviterede gæster samt CVL kr 0,00
Event Options
Hide the date on event info page? Nej
Mark all Participant Statuses as Registered Ja

Hjælp med at sprede budskabet

Hjælp os venligst og giv dine venner, kolleger og de som følger dig, besked om vores side: Skolelederne - Krumtappen i folkeskolereform og inklusion: Hvad kræver det af dem, hvordan får de kompetencerne?


Du kan også dele den nedenstående henvisning i en e-mail eller på dit websted.
http://www.forstyr.dk/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&id=313&reset=1