Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

Debatmøde: Handlekraft i velfærdsledelse

 Registeringen for dette event er lukket
Klaus Majgaard har i en årrække beskæftiget sig med offentlig styring og ledelse og sammenhængen imellem dem. Efter tre års studier har han færdiggjort en bog med titlen Handlekraft i velfærdsledelse. FORUM har benyttet udgivelsen til sammen med forlaget Hans Reitzel at lave et debatmøde, hvor bogens hovedpointer præsenteres og diskuteres. Debatmødets - og bogens - afsæt er det paradoks, som er på spil i moderne velfærdsledelse: På den ene side er mødet med borgeren en åben og skabende proces, som er værdifuld i kraft af dens eget liv og ustyrlighed. På den anden side er det også en genstand, derskal kunne styres fra ministeriet eller rådhuset. At gøre det ustyrlige styrbart udgør det spændingsfelt, hvor en særlig offentlige ledelsesmetier bliver til. Den kalder Majgaard strategisk velfærdsledelse. Strategisk velfærdsledelse er en praksis, som handler om at gøre autonome lokale velfærdssamspil til genstand for ledelse på afstand. Klaus Majgaard har gennem tre år fulgt fire offentlige topchefer og deres forsøg på at håndtere dette. På baggrund af chefernes praksisnære fortællinger gives en teoretisk beskrivelse af strategisk velfærdsledelse som en særlig metier. Deres praksis sættes både i forhold til den overordnede udvikling i statsformen og ledernes personlige udvikling. Hele denne proces søges bundet sammen i begrebet handlekraft.

Du kan læse mere om bogen "Handlekraft i velfærdsledelse" her.

På debatmøde vil vi bl.a. spørge:
- Hvordan hænger ledernes personlige udvikling og deres professionelle virke sammen?
- Hvilke forskellige strategier er der for at skabe handlekraft og er de bundet til en given personlighed og personlig udvikling?
- Har de fire offentlige topchefers syn på lederskab og deres egen ledelse ændret sig i forbindelse med deres medvirken i bogen 2013-2016?
- Hvilke implikationer for lederudvikling og udformning af lederuddannelse kan Handlekraft i velfærdsledelse siges at have?

Mødet ledes af vicestudieleder på MPG, lektor på Institut for Statskundskab Jacob Alsted.

Program:

16.00 Velkomst (Bemærk ændret tidspunkt)
16.10 Klaus Majgaard - introduktion til Handlekraft i Velfærdsledelse
16.40 Helene Bækmark, kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn kommune, Camilla Wang, direktør på UC Sjælland og udviklingsdirektør Arne Eggert, Kommunernes Landsforening, giver hver deres perspektiv på bogen.
17.10 Pause
17.30 Fire dialoger omkring forfateren og de tre topledere
18.15 Panel med forfatteren og de tre topledere
18.45 Afslutning og reception.

Hans Reitzel er vært for receptionen og der er mulighed for her at købe Handlekraft i Velfærdsledelse med 20 % rabat.

 
Medvirkende

- Klaus Majgaard, Forfatter

- Helene Bækmark, kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn kommune

- Camilla Wang, direktør på UC Sjælland

- Arne Eggert, udviklingsdirektør Kommunernes Landsforening

 

Tid: Onsdag d. 8 Februar 2017  kl. 16 - 19

Sted: Copenhagen Business School - Solbjerg Plads - SP 213

 

Efter arrangementer vil der blive serveret et let traktement


 

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.

Det koster 450 kr. eksklusiv moms at deltage i arrangementet.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.

Bliv medlem af FORUM for 900 kr. pr. år og få gratis adgang til årets fire debatmøder.

 


 

 

 

8. februar 2017, kl. 16.00   indtil   19.00
Solbjerg Plads 3
SP213
2000 Frederiksberg
Danmark

Vis stort kort
Telefon: 38152906
Email:
Billettype
Deltager - Standard kr 562,50
Personer med FORUM medlemskab kr 0,00
Personer med ffUK medlemskab kr 407,00
Inviterede gæster samt CVL kr 0,00
Event Options
Hide the date on event info page? Nej
Mark all Participant Statuses as Registered Ja

Hjælp med at sprede budskabet

Hjælp os venligst og giv dine venner, kolleger og de som følger dig, besked om vores side: Debatmøde: Handlekraft i velfærdsledelse


Du kan også dele den nedenstående henvisning i en e-mail eller på dit websted.
http://www.forstyr.dk/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&id=317&reset=1