Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

Velfærdsnær og urban bæredygtighed

Urban Street Kompetence - at skabe de leder-og fællesskaber, der kan få velfærd til at blomstre. Dette FORUM møde bliver til sammen med Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CBS) nye spirende lærings- og forskningsplatform: Velfærdsnær og Urban Bæredygtighed.

 

Tilmeld dig her! 

 

På dette møde kan du blive inspireret til, hvordan du (som leder, medarbejder, arkitekt, konsulent, virksomhedsejer, social rådgiver, ngo’er, borger, HR-direktør mm) gennem performative og involverende forskningsmetoder kan finde ”guldet i sprækkerne” på tværs af roller, siloer og organisationer og i byens levende rum.  

Det fælles afsæt for de mange forskningsprojekter i lærings-og forskningsplatformen er, at du gennem de udforskende, involverende og performative metoder kan skabe et urbant seismografisk lederskab med kapacitet til at række ud og lytte til alt det, der rører sig: Både blandt borgere, medarbejdere, i naturen og erhvervslivet. Derigennem bliver det muligt at opfange, tegne, fremme og handle på de dybe motiverende visioner, som kan bære en bæredygtig forankret forvandling, der kan sætte aftryk både lokalt og globalt.

Den forskningsbaserede læringsplatform forstår med andre ord social bæredygtighed som et spørgsmål om at kunne forvandle ofte levende, vilde og usikkerhedsskabende lokale og globale strømninger til stærke og lystbetonet og skabende fællesskaber, der kan gribe det uforudsigelige og usikkerhedsskabende på vitale og levende måder.   

Er du nysgerrig på, hvordan vi ved at skabe en læringsplatform for det urbane seismografiske lederskab - med dybe rødder til lokale byer og steder og med udsyn til en global verden - kan være med til at skabe social bæredygtighed gennem mobilisering af stærke fællesskaber på kryds og på tværs af roller, siloer og organisationsgrænser – så kom og lyt til oplæg og deltag i workshops denne eftermiddag.

Da forskningsplatformen er i sin vorden – og da vi arbejder eksemplarisk med involvering – er vi også optaget af at bygge platformen på DINE erfaringer med tværfaglig ressourcemobilisering, kompetenceudvikling gennem praksis og den urbane agenda. Vi søger med andre ord velfærdsnære og urbane ambassadører.

I samarbejde mellem Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL/CBS) og FORUM inviterer vi til en workshop om velfærdsnær og urban bæredygtighed på Copenhagen Business School.


Medvirkende
:


- Professor Steven S. Taylor, Worchester Polytechnic Institute, USA
- Centerleder Ph.D. Post Doc Christa Breum Amhøj, CVL/CBS
- Dr. Phil og Ph.D. Alexander Carnera, ekstern lektor CVL/LPF/CBS, forfatter, essayist
- Aktionsfilosof Ph.D. Oleg Koefoed, leder af Growing Pathways
- Social entreprenør Niels Johan Juhl-Nielsen, Co-Founder Transition Towns DK
- Tidligere konstitueret kommunaldirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune
- Ph.d. studerende Poula Helth, CVL/CBS 
- Steen Hildebrandt, adjungeret professor CBS og AAU.

Program:


15.00: Velkommen!

15:15: OPLÆG:

Introduktion til temaet: Fremtidens byer, forskningsbaseret kompetenceudvikling som performative aktiviteter og det urbane seismografiske lederskab v/Centerleder på CVL/CBS Ph.d. Christa Amhøj

Erfaringer med æstetiske læringsmetoder og lederskab i lederes egen praksis. Erfaringer fra et forskningsprojekt i kommuner og virksomheder ved Ph.d. studerende Poula Helth

"The Aesthetics of Sustainable Leadership" af Professor Steven S. Taylor, Worcester Polytechnic Institute, USA

16:00: Opdeling i de de fem workshops

17.30: Gennem en levende dialog afslutter Steen Hildebrandt og Niels Johan Juhl-Nielsen dagen med refleksioner over:

Hvordan kan vi se disse urbane læringsrum på tværs af organisationer som et svar på de globale udfordringer, vi står overfor og som eksempelvis kommer til udtryk gennem Verdensmålene og 2030 målene? Hvad er kvaliteterne ved de urbane læringsrum – og hvordan kan vi få dem til at vokse?


18.00 Afslutning og mulighed for uformelt samvær henover et glas vin og lidt tapas

 

Intro til de fem parallelle workshops:


Workshop 1:

HRs Rolle som Mobiliserende NetværksAktør gennem performative metoder
Learning from the Arts, theatre and Power by Professor Steven S. Taylor, Worcester Polytechnic Institute, USA and Poula Helth. Organizations in general and Human Resources in particular can learn a lot from the arts. This workshop will focus on one particular example -- how we can use methods from the world of the theatre to explore the micro-dynamics of power. Actors learn to consciously reproduce people’s subconscious behavior. By using these methods, we can gain insight into our own and others’ behavior and the ways in which power dynamics shape our interactions and relationships with each other.

Workshop 2:

Nature-Netværk - at skabe lederskabskapacitet gennem interaktioner med naturen, kunst og sted.
Aktionsfilosof, PhD Oleg Kofoed inviterer til en workshop om, hvordan man kan bruge naturen som afsæt for en tværfaglig (lokal og global) kompetenceudvikling af borgere, ledere, medarbejder, ngo-er og virksomheder. Det urbane seismografiske lederskab bliver gennem disse processer kapaciteten til at række ud og lytte til det, der rører sig både blandt borgere og medarbejdere og i naturen og erhvervslivet, for derigennem at tegne og handle på de dybe motiverende visioner, som kan bære en bæredygtigt forankret forvandling.

Workshop 3:

Ledelsesstrategier i bevægelse mellem by, havn og rådhus.
Flemming Olsen, tidligere Børne- og kulturdirektør i Herlev kommune og formand for Børne- og kulturforeningen, inviterer til en workshop, der fokuserer på, hvordan kunst og kultur i byrum kan bruges til at skabe ny bæredygtig værdi for borgerne. Det urbane seismografiske lederskab bliver her et spørgsmål om at kunne arbejde med flydende og emergerende strategier for ledelse. Topledelse kommer til at handle om at kunne forbinde de potentialer der opstår i byrum og lokalsamfund med politiske strategier for udvikling i byer. Dette kræver at traditionelle styringsteknologier suppleres med æstetiske styringsteknologier og nye evalueringsformer. Dette vil blive konkretiseret ved eksempler på byudvikling omkring havnen i Odense og Holbæk havn.

Workshop 4:

Urban kompetenceudvikling som en filosofisk kundskabsopbygning med afsæt i sanserne.
Dr. Phil og forfatter Alexander Carnera og næstformand for Social Entrepreneur foreningen Niels Johan Juhl-Nielsen rejser spørgsmålet: Hvordan kan man forbinde den globale urbane agenda med konkrete involverende og lokale processer? Niels Johan sætter scenen for den nye urbane agenda, som den er blevet præsenteret og udviklet af FN's Habitat III-konference i 2016, og fortæller om behovet for en resilient fremtid. Alexander går skridtet videre og argumenterer for, at bæredygtighed og velfærdsløsninger kræver hybride kundskabsformer, hvor der er fokus på sammenspil mellem: kulturarv, integrering af sanserne i arkitektur og lokal stedsans. Fremfor psykologisk robusthed (parathed og positiv selvregulering) handler bæredygtig resiliens og uddannelse om filosofisk robusthed, dvs. evnen til at turde tvivle fremfor at lade mål være stående. Værdiforvandling kommer på den måde til at ske gennem aktiv selvrefleksion. Alexander præsenterer inspirerende metoder til, hvordan en forskningsbaseret kompetenceudvikling i konkrete byer - forstået som en robust filosofisk kundskabsopbygning af deltagerne som medforskere - kan finde sted gennem brug af lokal stedssans, vandringer og skriveværksteder: Wonder through Wandering Laps.

Workshop 5:

Det levende velfærdsmuseum – vi bliver alle velfærdsartister, der skaber bæredygtige fællesskaber.
Er du nysgerrig på, hvordan man kan bruge kunst og kreative praksisser til at skabe bæredygtige, stærke og handlekraftige fællesskaber? Museum for levende velfærd involverer borgerne på nye meningsfyldte måder og kan være med til at skabe dybe og socio-emotionelle fællesskaber på tværs af alle vores (fagprofessionelle) roller som ledere, medarbejdere, ngo’er, virksomhedsledere, sundhedsfolk mm. Dét kan skabe kimen til stærke, sunde og innovative fællesskaber og byer. Museum for levende velfærd er en anderledes lederuddannelse, der bliver til gennem Reseach as Creation. Afholdes af Christa Breum Amhøj og Dorte Mondrup.

 

Praktisk:


Tid: Mandag den 13. marts kl. 15.00 – 18.00

Sted: Ks71 og Ks48, Kilen, Kilevej 14 A/B 2000 Frederiksberg

 

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.

Det koster 450 kr + moms at deltage i arrangementet.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.

Bliv medlem af FORUM for 900 kr. pr. år inklusiv moms og få gratis adgang til årets fire debatmøder.

 


 

 

 

13. marts 2017, kl. 15.00   indtil   18.00
Kilen
Kilevej 14A
Copenhagen Business School
Ks48
2000 Frederiksberg
Danmark

Vis stort kort
Email:
Billettype
Deltager - Standard kr 562,50
Personer med FORUM medlemskab kr 0,00
Personer med ffUK medlemskab kr 407,00
Inviterede gæster samt CVL kr 0,00
Event Options
Hide the date on event info page? Nej
Mark all Participant Statuses as Registered Ja

Hjælp med at sprede budskabet

Hjælp os venligst og giv dine venner, kolleger og de som følger dig, besked om vores side: Velfærdsnær og urban bæredygtighed


Du kan også dele den nedenstående henvisning i en e-mail eller på dit websted.
http://www.forstyr.dk/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&id=318&reset=1