Forum for fremtidens offentlige styring & ledelse

logo

Debatmøde: Kan vi forbedre det offentliges præstationer og kan målstyring og målinger bidrage hertil?

I en årrække har brug af mål, målinger og skarpe KPIer været kernen i konsulenternes anbefalinger når opgaven har været forbedringer af offentlig produktivitet og kvalitet.

Senest har formanden for Ledelseskommissionen Allan Søgaard Larsen foreslået, at der arbejdes mere med benchmarking og skabes transparens via kvalitets- og aktivitetsdata på tværs. Altså flere data og flere målinger. Se følgende

 

Der har på dansk grund i 2016 været en række kritiske forskningsbaserede udgivelser om ulemper ved mål, målstyring og målinger. Her kan bl.a. nævnes Marie Østergaard Møller og Vibeke Normann Andersen mfl:   ”Review af Resultatbaseret styring”, KORA 2016 og Malene Friis Andersen mfl.: "Tæller vi det der tæller? Målstyring og standardisering i arbejdslivet" Psykologisk Forslag 2016.  

 

Meget tyder på, at forbedret kvalitet og produktivitet ikke nås gennem den type målstyring og måling, der har været praktiseret i traditionel performance management, men at der ofte sker forskydning af indsatsen væk fra de vanskelige eller vanskeligt målbare opgaver og en reduktion af medarbejdernes motivation og præstationer.

 

Hvad består problemet med mål og målinger i, og hvad kan vi gøre for at forbedre, supplere eller helt erstatte traditionel målstyring og måling? Hvad kan der med mening måles på, og hvordan?

 

Der er udsolgt!

 


Medvirkende

Forsknings- og analysechef Vibeke Normann Andersen fra VIVE er medforfatter til det review, som KORA udgav sidste år, og som bl.a. viser, at målstyring kan føre til målforskydning og til at komplekse opgaver ikke løses da de er svære at beskrive og følge op på. Vibeke Normann har i debatten efter rapportens offentliggørelse givet forskellige bud på, hvordan de ulemper, der kan være i mål og målstyring kan søges imødegået.

 

Professor Jan Mouritsen fra Copenhagen Business School har i samarbejde med en række australske ledelsesforskere arbejdet med en større empirisk undersøgelse af, hvilke faktorer, der er vigtige når det gælder en positiv udvikling af produktivitet og kvalitet i serviceorganisationer under ressourcemæssigt pres. Hvad kræver det af ledelsen hvis man både skal reducere budgettet og samtidig præstere? Her viser et studie af 77 servicevirksomheder at en systematisk ledelsesindsats for sikring af medarbejdernes kapacitet er afgørende for om det lykkes. Forskerne foreslår derfor måling af medarbejdernes oplevelse af 6 punkter: Innovation, Medarbejderorientering, Fairness, Lederskab, Omstillingsevne og Kundeorientering

 

Chefkonsulent Jonas Astrup Beck, fra Vanguard-Consult, arbejder med en systemisk tilgang til målinger i det offentlige. Tilgangen er baseret på en TQM-inspireret tænkning, som den britiske organisationspsykolog John Seddon har udviklet og  konsulenthuset Vanguard har arbejdet med i 25 år. Vanguard har provokeret det britiske NPM-establishment med afvisning af KPIer, standardisering og digitalisering som relevante løsninger: Målinger skal ikke styre og belønne/straffe, de skal vise hvad der er relevant for borgere og virksomheder. Og skal gøre ledere og medarbejdere i stand til at forbedre organisationens præstationer. Et eksempel fra Odense kommunes sygedagpengeområde illustrerer fremgangsmåden.

 

Til at medvirke ved opsamlingen på debatten har vi inviteret Ledelseskommissionens formand Allan Søgaard Larsen. Adjungeret professor Mogens Hegnsvad fra FORUM vil fungere som vært og facilitator.

 


Program: 

 

15.00 Introduktion ved Mogens Hegnsvad
 
15.10 Oplæg: Vibeke Normann Andersen
 
15.30 Oplæg: Jonas Astrup Beck
 
15.50 Oplæg: Jan Mouritsen
 
16.10 Allan Søgaard Larsen og Mogens Hegnsvad drøfter de tre oplæg
 
16.30 Pause
 
16.50 Drøftelse i fire mindre grupper med hver af de fire gæster 
 
17.35  Afsluttende panel og plenum

 


 

Tid: Mandag d. 9 oktober  kl. 15 - 18 

 

Sted: Lokale: D1Ø089, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg, Copenhagen Business School

 

Efter arrangementet vil der blive serveret et let traktement

 


 

Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.
Medlemskab koster 900 kr. for et år og giver bl.a. gratis adgang til årets fire ordinære arrangementer.

Pris: 450 kr. eksl. moms

Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM.

Bliv medlem af FORUM for 900 kr. pr. år og få gratis adgang til årets fire debatmøder.

 


 

 

 

9. oktober 2017, kl. 15.00   indtil   18.00
Dalgas Have 15
Copenhagen Business School
Lokale D1Ø089
2000 Frederiksberg
Danmark

Vis stort kort
Email:
Event Options
Hide the date on event info page? Nej
Mark all Participant Statuses as Registered Ja

Hjælp med at sprede budskabet

Hjælp os venligst og giv dine venner, kolleger og de som følger dig, besked om vores side: Debatmøde: Kan vi forbedre det offentliges præstationer og kan målstyring og målinger bidrage hertil?


Du kan også dele den nedenstående henvisning i en e-mail eller på dit websted.
http://www.forstyr.dk/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&id=322&reset=1